Castellano English
GUIA DOCENT
FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2
Coordinació:
CASANOVA GONZALVO, CARLOS
Any acadèmic 2016-17
GUIA DOCENT: FONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2 2016-17

Informació general de l'assignatura
DenominacióFONAMENTS EN FISIOTERAPIA 2
Codi102710
Semestre d'impartició2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Caràcter
Grau/MàsterCursCaràcterModalitat
Doble Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioterapia1OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Grau en Fisioteràpia1OBLIGATÒRIAPresencial
Nombre de crèdits ECTS6
Grups2GG,5GM
Crèdits teòrics0
Crèdits pràctics0
CoordinacióCASANOVA GONZALVO, CARLOS
Departament/sINFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Idioma/es d'imparticióCatalà
Castellà
Horari de tutoria/llocCARME CAMPOY GUERRERO
Horari de Consulta A concretar
Ubicació del despatx 1.06
Telèfon 973 702 282

MANEL DOMINGO CONCHOS
Horari de Consulta A concretar
Ubicació del despatx 1.06
Telèfon 973 702 282

ISAAC SERRANO VIVANCOS
Horari de Consulta A concretar
Ubicació del despatx 1.16
Telèfon 973 702 459
Professor/a (s/es)Adreça electrònica
professor/a (s/es)
Crèdits impartits pel professoratHorari de tutoria/lloc
CAMPOY GUERRERO, CARMEN SOLEDADcarme.campoy@infermeria.udl.cat3,8a concretar
CASANOVA GONZALVO, CARLOSc.casanova@infermeria.udl.cat0a concretar
DOMINGO CORCHOS, MANUELmdomingo@infermeria.udl.cat12a concretar
MAMBRONA GIRÓN, LUISlmambrona@infermeria.udl.cat2,2
MARTÍNEZ NAVARRO, ORIOLurymartinez1@hotmail.com3
Objectius acadèmics de l'assignatura
  1. Estudiar els fonaments i evolució de la Fisioteràpia
  2. Integrar els principis científic, humanístic, ètic i legal de la Fisioteràpia
  3. Centrar la realitat de la Fisioteràpia en la Societat
  4. Adquirir la bàsica dimensió holística de la Salut i la Discapacitat
  5. Conèixer el Procés d’Atenció en Fisioteràpia
  6. Treballar la percepció propioceptiva, emocional i social de la Discapacitat
  7. Treballar el Procés d’Atenció a les Persones des de la comunicació en la relació d’ajuda professional-pacient
  8. Adquirir coneixements i habilitats bàsiques per a prevenir els trastorns musculoesquelètics en la pràctica de la Fisioteràpia
  9. Adquirir els coneixements bàsics de Recerca Bibliogràfica
  10. Practicar el treball en equip, capacitat d’organització, el lideratge, la comunicació interpersonal, la capacitat de síntesi i l’exposició oral
Bibliografia i recursos d'informació

Gallego T. Bases Teóricas y Fundamentos de la Fisioterapia. Madrid: Editorial Panamericana; 2007

 

Pastor J. Modelo de gestión de calidad en instituciones sanitarias. Madrid: Consejo Económico y Social. Colección Estudios; 2007

 

Govindarajan R. La excelencia en el sector sanitario con ISO9001. Madrid: McGraw Hill Interamericana de España, s.a.u.; 2007

 

Arcs MA y col. Conceptos Básicos en Fisioterapia. Sevilla: Editorial MAD, s.l.; 2007

 

Franche S, Sim J.Fisioterapia: un enfoque psicosocial. Madrid. 3º edición. McGraw Hill Interamericana; 2006, Pág.:78-87

 

Santos F X, Rodríguez C A, Rodríguez R. Metodología bàsica de investigación en enfermería. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, s.a.; 2006

 

Libro de Actas del VII Congreso Nacional de Fiosioterapia de la Universidad Católica San Antonio. Murcia, 21, 22 y 23 de abril de 2004. Universidad Católica San Antonio. 2005

 

Hüter-Becker A, Schewe H, Heipetz W. Terapia Física. Barcelona: Editorial Paidotribo; 2005

 

Montagut F, Flotats G, Lucas E. Rehabilitación Domiciliaria. Principios, indicaciones y programas terapéuticos. Barcelona: Editorial Masson; 2005

 

Martos R. Fundamentos de la Educación para la Salud y la Atención Primaria. Jaén: Editorial Formación Alacalá; 2005

 

Pérez RM, Sáez S. El Grupo en la Promoción y Educación para la Salud. Lleida: Editorial Milenio, 2004; 2005

 

Marqués F, Sáez S, Guayta R. Métodos y Medios en Promoción y Educación para la Salud. Barcelona: Editorial UOC; 2004

 

Abric M, Dotte P. Gestos y activación para las personas mayores. Tomo I y II. Barcelona: Masson; 2003

 

Salvador L, Melgarejo M. Cumplimiento terapéutico: el gran reto de la medicina del siglo XXI. Barcelona: Medicina stm editores, s.l.; 2002

 

Sáez S, Font P, Pérez R, Marqués F. Promoción y Educación para la Salud.  Conceptos, Metodología, Programas. Lleida: Editorial Milenio, 2001; 2001

 

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ. CAMPUS CIÈNCIES DE LA SALUT. Guia temàtica de Fisioteràpia.

PDF